Grace Korean Presbyterian Church

(그레이스 은혜 장로교회)

                           담임 김종현 목사

 

11320 West Rd.
Roswell, GA 30075

404-783-6188
teleoego@gmail.com
www.gracekpc.org
예배시간은 주일 오전 9시, 11시, 수요일 저녁8시, 새벽(화-금:5시45분, 토:6시)입니다.